TracTechnology

Vårt fokus är livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet

Vårt långsiktiga strategiska fokus är livsmedelssäkerhet. Detta mot bakgrund av de allt mer skärpta krav som ställs av industrin, myndigheter och inte minst konsumenter. De regelbundet återkommande utbrotten av djursjukdomar och livsmedelsskandaler av skiftande art driver ständigt processen framåt för säkrare metoder och därmed säkrare mat.

Patent

TracTechnology har patentet för metoden att kunna spåra köttprodukter elektroniskt genom hela förädlingskedjan från uppfödare till konsumenten i butik. Vi erbjuder aktörer inom livsmedelsindustrin tillgång till metodpatentet och därmed möjligheten att kunna implementera ett system för säker spårbarhet. Kunden säkrar denna möjlighet och tillgång till att utnyttja patentet genom att teckna ett licensavtal med TracTechnology.

Bakgrund

MeatTrac startades mot bakgrund av de enorma kostnader och det arbetskrävande regelverk som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en högre ambitionsnivå än dagens krav på spårbarhet och livsmedelssäkerhet minskar vi kostnader och hjälper våra kunder att uppnå produktivitetsförbättringar.

TracTechnology erbjuder moderna lösningar i tiden

TracTechnology kombinerar affärskunnande med spjutspetskompetens inom RFID-teknik. Vi levererar lösningar med syfte att effektivisera våra kunders verksamhet för att på så sätt uppnå högre livsmedelssäkerhet.

Global närvaro

MeatTrac patentet från TracTechnology är godkänt och validerat i ett stort antal länder. För mer information, kontakta oss på TracTechnology genom att klicka här.

Det är människorna bakom lösningarna som gör skillnaden

På TracTechnology har vi en erfaren och kompetent styrelse som driver och utvecklar bolaget och dess strategi.

Bengt Svenson

Styrelseordförande

Stor erfarenhet genom sina tidigare uppdrag som styrelseledamot, företagsledare, entreprenör, inom transportsektorn och resebranschen. Bengt har varit med att starta och utvecklat sitt företagande genom åren vilket gett kunskap inom såväl entreprenörskap, finansiering som operativa och strategiska frågor.

Niklas Åberg

Styrelseledamot

Tidigare butiksägare med 20 års erfarenhet inom Vi Daglivs. Verksam som styrelseledamot i Canimema AB, Sörby Handelsträdgård AB och Berggren & Co Fastighetsmäkleri AB.

Magnus Karlsson

Styrelseledamot

Magnus är vårt senaste tillskott i styrelsen. Som köksmästare med 25 års erfarenhet från restaurang, storkök och industri bidrar han med stor branschkunskap och erfarenhet.

Patrik Hermansson

Styrelseledamot

ICA handlare, restaurang och hotellägare med mångårig erfarenhet inom mat och matförädling med egen industri. Patrik har många och breda kontakter inom branschen och stor kunskap inom vårt verksamhetsområde.